Giới thiệu dự án

Khách hàng này sản phẩm của họ chính là hệ thống xử lý côn trùng cho nông sản trước khi xuất khẩu

Khó khăn: khách hàng gặp vấn đề khi giải thích cho khách hàng nếu chỉ sử dung dạng catalog hình ảnh phẳng vì sản phẩm kỹ thuật, có nhiều option, phương án. Sau khi trao đổi khách hàng xong họ phải ghi chú lại và diễn họa hình ảnh cho khách hàng xem kiểm tra lại

Giải pháp: sau khi có product configurator thì mọi phương án có thể giải thích cho khách hàng hiểu được ngay và chốt luôn phương án trong cuộc họp, đẩy nhanh quá trình chốt sales bán hàng

Published On: Tháng Tư 3, 2024By Categories: