Giới thiệu dự án

Bảo tàng online Siegwerk, là bảo tàng của công ty tư nhân, có 3 phần chính tương ứng 3 mục bên trái của thanh Menu:

  1. Số hóa online bảo tàng vật thể hiện có “Historische Tour”
  2. Thể hiện kiểu Virtual cho phần bảo tàng, chưa có, các nhà sáng lập, phần này là diễn họa 3D “Geschichtssaal”
  3. Thể hiện Siegwerk hiện tại và tương lai kiểu showroom online “Virtual Showroom

Lưu ý vì lí do bảo mật nên chỉ sử dụng đế show cho khách hàng xem mà không public

Published On: Tháng Tư 22, 2024By Categories: Tags: