Giới thiệu dự án

Có thể sử dụng làm hệ thống quản ly các dự án BĐS, BĐS khu công nghiệp, cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn và xem các thông tin của dự án.

Published On: Tháng Tư 20, 2024By Categories: Tags: