Giới thiệu dự án

Hoạt hình 3D các tuabin gió cho dự án điện gió ngoài khơi của Phú Cường Sóc Trăng công suất 1.400 MW.

Hoạt hình 3D được sản xuất để hỗ trợ trực quan cho phần trình bày dự án.

Khách hàng của chúng tôi đã tạo một video giới thiệu từ hoạt hình 3D để minh họa trực quan mức độ phức tạp của dự án.

Video hoạt hình 3D cho thấy các tuabin gió, được lắp đặt trong khu vực địa hình thực tế của dự án, được kết nối thông qua cáp ngầm trên biển đến trạm biến áp trên đất liền và đường dây truyền tải điện được sản xuất đến trạm biến áp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Published On: Tháng Hai 1, 2024By Categories: