Giới thiệu dự án

Theo yêu cầu từ Huynh Thao Fans, VMT đã tạo một đoạn phim hoạt hình 3D, nhằm mô tả cách lắp đặt, phương thức vận hành, cũng như hiệu quả tuyệt vời của quạt làm bằng chất liệu COMPOSITE, khi ứng dụng vào trang trại nuôi heo.

Published On: Tháng Hai 1, 2024By Categories: