Giới thiệu dự án

Thoải mái lựa chọn các phương án độc lạ của sản phẩm,
Người mua sau khi chọn xong có thể dùng AR để tương tác với không gian thực xem có hợp hay không
Biết ngay giá sản phẩm sau cùng để nhanh chóng đặt hàng
Người bán có đơn đặt hàng với đầy đủ thống kê “không thể chi tiết “hơn

Published On: Tháng Bảy 29, 2021By Categories: