Giới thiệu dự án

Mô hình hóa 3D sản phẩm từ hình chụp, tạo tương tác 3D cho sản phẩm, cho phép khách hàng tự do trải nghiệm nhiều góc cạnh khác nhau của sản phẩm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng

Published On: Tháng Một 26, 2024By Categories: