Hoàn toàn có thể thực hiện được, team lập trình của chúng tôi sẽ hướng dẫn và phối hợp để thực hiện.